ดร.อนันต์ จงแก้ววัฒนา ผู้อำนวยการกลุ่มวิจัยนวัตกรรมสุขภาพสัตว์และการจัดการ ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ (ไบโอเทค) และนักไวรัสวิทยา โพสต์เฟซบุ๊ก Anan Jongkaewwattana ระบุว่าภาพนี้อาจไม่ได้อยู่ในวารสารวิชาการ แต่มีข้อมูลที่น่าสนใจครับ นักวิจัยท่านนึงได้รับวัคซีน AZ มาแล้ว 2 เข็ม เมื่อ 10 อาทิตย์ก่อน จู่ ๆ ก็มีอาการเจ็บคอขึ้นมา เลยไปเอา ATK มาตรวจพบว่ามีผลออกมาเป็นบวก ด้วยความที่ตัวเองเป็นนักวิจัยด้านเภสัชวิทยาและภูมิคุ้มกัน การทดลองนี้จึงเกิดขึ้น เขานับวันที่มีอาการเจ็บคอและตรวจ ATK ครั้งแรกเป็น Day 0 และ ทำการวัด ATK ตอน 7 โมงเช้าของทุกวันเป็นเวลา 10 วัน นอกจากนั้นทำการบันทึกอาการที่พบในแต่ละวัน (เขาทำ RT-PCR เพื่อ confirm ผล ATK ที่ Day 1)

จากภาพจะเห็นความเข้มของชุดตรวจ ATK ตรงตำแหน่ง T ชัดมาก ที่ Day 0 ในวันที่อาการแทบจะไม่มีอะไรเลยนอกจากเจ็บคอ แสดงว่า ปริมาณไวรัสในตัวอย่างที่ตรวจมีสูงมากในวันนั้น ในวันต่อ ๆ มา แถบสีที่ T จะ ชัดบ้าง ไม่ชัดบ้างสลับกันไป โดยที่ Day3 เหมือนชัดขึ้นมาอีก และสอดคล้องกับอาการไอที่มากเป็นพิเศษ ค่า ATK สามารถตรวจพบได้ภายใน 7 วัน ซึ่งอาการต่าง ๆ กลับมาเป็นปกติแล้ว ปริมาณไวรัสลดน้อยลงจนไม่สามารถตรวจวัดได้

การตรวจ ATK ควรทำตั้งแต่อาการน้อย ๆ สงสัยว่ามีความเสี่ยงสูงมา จะมีประโยชน์มากครับ