กระทรวงการต่างประเทศ เผย 4 แรงงานไทยในอัฟกานิสถาน อพยพออกจากกรุงคาบูล พำนักในพื้นที่ปลอดภัยแล้ว

นายธานี แสงรัตน์ อธิบดีกรมสารนิเทศ และโฆษกกระทรวงการต่างประเทศ เปิดเผยถึงการช่วยเหลือคนไทยในอัฟกานิสถาน หลังกลุ่มตาลีบัน เข้ายึดทำเนียบประธานาธิบดีในกรุงคาบูลได้สำเร็จ ว่า มีคนไทยไปทำงานที่อัฟกานิสถานทั้งสิ้น 4 คน ได้รับการอพยพจากกรุงคาบูลไปยังพื้นที่ที่ปลอดภัยแล้ว โดยได้ย้ายไปพำนักที่เมืองโดฮา รัฐกาตาร์ และส่วนหนึ่งได้เข้าพำนักที่รัฐคูเวต ซึ่งสถานเอกอัครราชทูตกรุงอิสลามาบัด ได้อำนวยความสะดวกเที่ยวบินจนได้รับความปลอดภัย

ทั้งนี้ สถานเอกอัคราชทูตกรุงอิสลามาบาด ประเทศปากีสถาน แจ้งเตือนคนไทยในอัฟกานิสสถานแล้ว ให้เดินทางออกจากอัฟกานิสสถาน หรืองดการเดินทางเข้าไปในพื้นที่เสี่ยง และขอให้ผู้ที่ไม่มีความจำเป็นงดเดินทางเข้าอัฟกานิสถาน