ตารางออกอากาศ

05:00
09:45


รัฐบาลเล็งยกระดับแหล่งท่องเที่ยวท้องถิ่น ชูเอกลักษณ์ไทยในระดับอินเตอร์ เชื่อมโยงภูมิภาคอาเซียน ขณะที่ทางกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา มั่นใจรายได้การท่องเที่ยวปีนี้ แตะ 2.7 ล้านล้านบาท แน่นอน...